Velkommen

UBVA - Udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde

UBVA Symposier

Online samlingen af UBVA Symposier fra 2007 og frem

Se UBVA’s symposier som web-tv.

UBVA holder hvert år et symposium vedr. intellektuelle ejendomsrettigheder.

Nedenfor findes en oversigt over vores symposier.

Du kan se alle symposierne som web-tv sammen med filmede interviews og artikler.

Hvis symposierne sætter tanker i gang hos dig, og du gerne vil dele dem med andre, kan du gøre det via UBVA´s Facebook-profil på www.facebook.com/acubva eller via Twitter på https://twitter.com/ubva.

Symposium 2007 om Plagiat, jura og etik

I 2007 holdt UBVA, i samarbejde med Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, symposiet “Plagiater, jura og etik”. Det handlede om plagiater set fra juridiske og etiske synsvinkler. Der var blandt andet oplæg om plagiater og ophavsret, plagiater og konkurrenceret, berømte plagiatsager, forholdet mellem ophavsret og forfatteretik m.m

Besøg siden

 

Symposium 2008 om Ophavsret, snyd og uredelighed
I 2008 holdt UBVA endnu et plagiatsymposium. Det hed “Ophavsret, snyd og uredelighed”. Vi kom her ind på nye emner såsom plagiater og UVVU, hvorfor plagierer man m.m.

Besøg siden

 

Symposium 2009 Kan man komme i fængsel for at undervise?
I 2009 holdt vi, sammen med Forskningsnettet, symposiet “Kan man komme i fængsel for at undervise?”. Det handlede om ophavsretlige problemer forbundet med e-læring. På den ene side forventer læreanstalterne, at lærerne skal levere e-læring i verdensklasse, og bombardere de studerende med billeder og film. På den anden side er de ikke altid villige til at indgå de nødvendige Copydan-aftaler m.m. Hvis du vil vide, om du skal i fængsel for at undervise, er det dette symposium, du skal se.

Besøg siden

 

Symposium 2010 Skal ophavsretten afskaffes?
I 2010 holdt UBVA, i samarbejde med CIIR og CRS under Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, symposiet “Skal ophavsretten afskaffes?” . Det skal ophavsretten, viste det sig, heldigvis ikke. Det var konklusionen oven på en række interessante indlæg om: Hvorfor har vi ophavsret, ophavsrettens eksistensberettigelse, ophavsretten og musikken. m.m.

Besøg siden

 

Symposium 2011 Ophavsretten og brugerne
I 2011 holdt UBVA symposiet “Ophavsretten og brugerne”. Ophavsretten skal balancere og på en gang tage hensyn til både rettighedshavere og brugere. Spørgsmålet er, om den ophavsretlige balance er optimal i dag. Der var indlæg om bl.a. ophavsretten og bibliotekerne, ophavsretten og ytringsfriheden, ophavsret og parodier m.m.

Besøg siden

 

Symposium 2012 De ophavsretlige organisationer

UBVA’s 2012-symposium om De ophavsretlige organisationer blev holdt den 8. november 2012 i København. De ophavsretlige organisationer Copydan, KODA, Gramex, Dansk Forfatterforening etc., etc. har enorm betydning i samfundet. Hvor mange penge går der gennem organisationerne? Hvordan oplever brugerne kontakten med organisationerne? Og gør de det godt nok?

Besøg siden

 

Symposium 2013 Jura, billedkunst, arkitektur og design

UBVA’s 2013 symposium om Jura, billedkunst, arkitektur og design blev holdt 12. november 2013 i Københavns Universitets festsal. Hvad betyder ophavs- og designretten for fotografer, designere, arkitekter og billedkunstnere? Beskytter vi for meget eller for lidt eller lige tilpas? Hvad laver Copydan BilledKunst? Hvad er den persondataretlige forskel på “portrætbilleder” og “situationsbilleder”? Og skal man overhovedet finde sig i at blive fotograferet?

Besøg siden

 

Sympoium 2014 Forskning, etik og jura

UBVA’s symposium ”Forskning, etik og jura”, blev afholdt på Axelborg i København den. 6. November 2014. Hvornår er man medforfatter? Hvilket ansvar har forskere for, at deres medforfattere overholder god videnskabelig praksis? Er håndhævelsen af god videnskabelig praksis god nok i Danmark? Hvor godt fungerer Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed? Og hvordan ser Klarlund-sagen ud fra hovedpersonens synsvinkel?

Besøg siden

 

Symposium 2015 Forskningsfrihed, undervisningsfrihed, ytringsfrihed

UBVA’s 2015-symposium “Forskningsfrihed, undervisningsfrihed og ytringsfrihed” blev afholdt i Københavns Universitets festsal i København den 5. november 2015. Kan uddannelsesinstitutioner overtage ophavsretten til lærernes undervisning? Kan universiteter sælge ud af de ansattes forskningsfrihed? Skal man som forsker finde sig i at få mundkurv på? Og hvad kan man tillade sig at sige og mene som forsker, herunder i medierne?

Besøg siden

 

Symposium 2016 Forskning og intellektuelle ejendomsrettigheder

UBVA’s symposium “Forskning og intellektuelle ejendomsrettigheder” blev afholdt 3. november 2016 i København. Bør ophavsretsloven sikre, at forskere frit kan bruge beskyttet stof som led i deres forskning? Hvordan er erfaringerne fra USA og resten af Europa? Er forlagene for barske i forlagskontrakterne? Og er det derfor, vi ikke har mere Open Access til forskning? Hvor godt fungerer forskerpatentloven? Og hvordan skal man håndtere rettighedsspørgsmål i forskningssamarbejder?

Besøg siden

 

Symposium 2017 Information wants to be free

UBVA’s symposium ”information wants to be free” blev afholdt 9. november 2017 i København. Hvorfor går biblioteksfolk og rettighedshavere altid galt af hinanden? Skal oplæsning på biblioteker koste penge? Hvor bange skal vi være, når vores børn ser film på Popcorn-time? Og hvad skal veje tungest, arkivadgang eller ophavsret?

Besøg siden

 

Symposium 2018 Ophavsretten under lup

UBVA’s 2018-symposium blev holdt 8. november 2018. Er det rimeligt, at vi har noget, der hedder ophavsret? Skaffer ophavsretten samfundet flere og bedre værker? Skal man kunne hæfte for ophavsretskrænkelser begået af andre? Og hvor vigtigt er det, at brugerne oplever ophavsretten som spiselig og rimelig?

Besøg siden

 

Symposium 2019 Forskning og interessekonflikter

UBVA’s 2019-symposium blev holdt 7. november 2019. Hvilke typer af interessekonflikter opstår i praksis? Hvornår kan interessekonflikter være et samfundsmæssigt problem? Skal man deklarere alle interessekonflikter? Eller er der nogen, man hellere skal tie stille med? Er forskerne gode nok til at deklarere deres interesse­konflikter? Er det i orden, at forskere bijobber? Og hvem har gjort en sådan indsats til fremme af intellek­tuelle ejendomsrettigheder, at vedkommende fortjener UBVA-­prisen 2019? Kommer der overhovedet nogen pris i år?

Besøg siden

 

Symposium 2021 Frihed, divsersitet og ligestilling

UBVAs 2021-symposium blev holdt d. 4. november 2021. Er de tiltag, der skal skabe ligestilling mellem køn inden for forskningsverdenen, skruet optimalt sammen? Og indskrænkes den akademiske frihed af tidens bevidsthed om at undgå krænkende hentydning til andres race, køn, kønsidentitet mm.? 

Besøg siden

 

Symposium 2022 IPR-Beskyttelse af arkitktur og design

UBVAs 2022-symposium blev holdt d. 3. november 2022. Symposiet handlede om IPR-beskyttelse af arkitektur og design. Reglerne skal sørge for, at arkitekter og designere får betaling for deres arbejde. Det skulle igen gerne sørge for, at der bliver skabt mere arkitektur og design til gavn for os alle sammen. Spørgsmålet er, hvor godt systemet virker.

Besøg siden